ساخت باور جذب پول و ثروت

جذب پول و ثروت
پول، رفاه، کامیابی و ثروت حاصل نمی شود مگر اینکه شما باور داشته باشید که مرفه، خوشبخت و ثروتمند هستید. جملات تاکیدی جذب پول و ثروت یکی از بهترین ابزارهای باورسازی و تقویت باور در رابطه با جذب پول و ثروت است. بسیاری از مردم خلاف این کار را انجام می‌دهند. بر روی چیزهایی که ندارند تمرکز می‌کنند. آن‌ها افکار خود را بر نداشته ها متمرکز می‌نمایند، مثل نداشتن پول کافی برای پرداخت صورت حساب‌ها یا خرید خانۀ مناسب. این وضعیت به ناتوانی در تامین مخارج می‌انجامد. به بیان دیگر، با متمرکز ساختن افکار خود بر نکات منفی، انرژی و ذهنیت معنوی شما شرایطی را تولید می‌کند که منجر به ناکامی و کمبود می‌گردد. افکار ما بسیار قدرتمند هستند و می‌توانند ارتعاشات منفی و مثبت ایجاد کنند. بنابراین مراقب باشید که بر چه چیزی تمرکز می‌کنید. اگر موضوع افکار شما کمبود باشد، همان را دریافت می‌کنید و اگر کامیابی و ثروت باشد، به آن‌ها خواهید رسید.
جملات تاکیدی جذب پول و ثروت، رفاه و کامیابی یکی از راه‌های شناخته شده است که به ذهن کمک می‌کند بر نکات مثبت تمرکز نماید. جملات تاکیدی مثبت یک سری جملات تاثیرگذار مثبت هستند که در زمان حال تکرار می‌شوند تا ذهن ما در عین شکرگزاری و سپاسگزاری از کائنات، بر نکات مثبت متمرکز گردد و آن‌ها را برای خود محقق کند.

انواع جملات تاکیدی جذب پول و ثروت

جملات تاکیدی جذب پول و ثروت را در چهار بخش برای چهار گروه متفاوت آماده کرده‌ایم:

پول
رفاه
کامیابی
ثروت.
هر بخش حاوی 2 تا 4 مجموعه جملا تاکیدی ثروت آفرین است. بهتر است با یک بخش شروع کنید. می‌توانید هرکدام از جملات تاکیدی ثروت ساز را که می‌خواهید انتخاب کنید، ترکیب کنید یا تکرار کنید تا پول، رفاه، کامیابی و ثروت را وارد زندگی خود کنید.

1-مجموعه جملات تاکیدی جذب پول و ثروت: پول
جملات تاکیدی جذب پول 1:
من احساس می‌کنم پولدارم.
من عاشق پولم. پول عاشق من است.
همین حالا پول جذب می‌کنم.
خیلی خوشحال و شکرگزارم که روز به روز پول بیشتری از منابع مختلف به زندگی من وارد میشود.
هم‌اکنون پول دریافت می‌کنم.
بیش از مقدار لازم پول دارم.
من مایلم، آماده‌ام و قادرم که پول دریافت کنم.
در همه‌جا ثروت می‌بینم.
من آهنربای پول هستم.
من به خاطر آن‌چه که الان دارم و آن‌چه که دریافت می‌کنم، سپاسگزار هستم.
من بسیار بیشتر از نیازم دارم.
پول از منابع غیرمنتظره به سمت من می‌آید و من سپاسگزارم.
درآمد من بیشتر و بیشتر می‌شود.
من فرزند ثروتمند این هستیِ دوست داشتنی هستم.
من قدرت این را دارم که پول جذب کنم.
اکنون با خوشحالی پول دریافت می‌کنم.
پول به راحتی به سمت من سرازیر می‌شود.
با پول معقول برخورد می‌کنم و عاقلانه آن را مدیریت می‌نمایم.
من اجازه می‌دهم که درآمدم به طور مستمر گسترش یابد و همیشه در آرامش و لذت زندگی می کنم.
مجموعه جملات تاکیدی جذب پول 2:
من می دانم که پول برای پیشبرد یک زندگی خوب ضروری است، اما نباید آن را اولویت شماره یک زندگی خویش قرار دهم.
کائنات تامین‌کنندۀ دائمی پول برای من است و من همیشه پول کافی خواهم داشت تا نیازهایم را محقق کنم.
هر فعالیتی که انجام دهم، برایم پول به ارمغان می‌آورد و همیشه پولدار هستم.
موجودی حساب بانکی من هر روز افزایش می‌یابد و همیشه به اندازۀ کافی پول دارم.
من و پول دوست هستیم و رابطۀ ما هرگز به هم نخواهد خورد.
من یک آهنربای پول هستم و همیشه آن را به سمت خود جذب می‌کنم.
من هر روز پول زیادی جذب و پس‌انداز می‌کنم.
پول بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی من است و هرگز از من دور نمی‌شود.
از آن‌جا که پول دائماً به زندگی من وارد می‌شود، می توانم به راحتی هزینه های خود را بپردازم.
آگاهی پولی من همیشه افزایش می‌یابد و مرا در احاطۀ پول نگه می‌دارد.
من یک ذهنیت پولیِ مثبت دارم.
من بر پولدار شدن متمرکز هستم.
جذب پول آسان است.


http://bookmark-dofollow.com/story7555275/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmark-template.com/story7552703/جذب-پول-و-ثروت


http://prbookmarkingwebsites.com/story5651080/جذب-پول-و-ثروت


http://socialmediainuk.com/story6124890/جذب-پول-و-ثروت


http://dirstop.com/story6393844/جذب-پول-و-ثروت


http://opensocialfactory.com/story5235506/جذب-پول-و-ثروت


http://ztndz.com/story7898171/جذب-پول-و-ثروت


http://socialrus.com/story5732215/جذب-پول-و-ثروت


http://socialmediastore.net/story6214824/جذب-پول-و-ثروت


http://socialnetworkadsinfo.com/story6284719/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkport.com/story6239418/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkloves.com/story6292182/جذب-پول-و-ثروت


http://getsocialpr.com/story6324796/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkstumble.com/story1669812/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkstime.com/story7238665/جذب-پول-و-ثروت


http://gatherbookmarks.com/story7339518/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkextent.com/story8244364/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkspring.com/story1710712/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkswing.com/story8234917/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarksknot.com/story8270725/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkja.com/story8245819/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkrange.com/story8116098/جذب-پول-و-ثروت


http://altbookmark.com/story8259528/جذب-پول-و-ثروت


http://letusbookmark.com/story8091225/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarkshq.com/story8112441/جذب-پول-و-ثروت


http://trackbookmark.com/story8053491/جذب-پول-و-ثروت


http://hindibookmark.com/story8137252/جذب-پول-و-ثروت


http://nybookmark.com/story7357074/جذب-پول-و-ثروت


http://bookmarketmaven.com/story7335519/جذب-پول-و-ثروت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *